Originele wandelingen in België

wandelen over onverharde wegen en paden

Wandelen in België

Als wandelgebied heeft België te kampen met kwalijke erfenissen uit het verleden: het land werd wanordelijk volgebouwd, overheden lieten privé-belangen al te dikwijls primeren op het algemeen belang en welzijn, overal lopen druk bereden wegen, veel te veel landbouwwegen werden verhard en al te veel kleine paadjes werden afgesloten.
Toch zijn er in België nog heel wat mooie en verrassende plekken te vinden waar het goed wandelen is. Bovendien wordt de laatste tijd meer en meer natuur beschermd. Er worden hier en daar ook nieuwe paden aangelegd voor recreatieve doeleinden. Verder wordt de verdediging van publieke paden de laatste jaren in beide landsgedeelten door verschillende verenigingen met steun van de overheden steeds beter georganiseerd.
Wij denken dat je door verschillende van de wandelingen op deze website aangenaam verrast kan worden door schitterende natuurhoekjes in België.

De wandelingen op deze website

Deze website stelt originele wandelingen voor die door mooie stukjes natuur lopen waar het relatief rustig is. Bij elk van de wandelingen werd de grootste aandacht besteed aan het zoeken naar onverharde paden in stille gebieden en aan het algemeen esthetisch en landschappelijk karakter van de tocht. We vermijden zoveel mogelijk bewoning en drukke wegen. Altijd is stevig schoeisel onontbeerlijk en bij regenweer moet altijd met modder rekening gehouden worden.
Uiteraard wandel je in het dichtbevolkte België nooit echt ver van bewoond gebied, maar toch brengen de wandelingen je soms op plaatsen waar zelden een mens komt. Bovendien zijn de hier voorgestelde wandelingen niet altijd de gemakkelijkste: dikwijls is er geen bewegwijzering en soms krijg je te maken met paden die modderig, moeilijk begaanbaar of overgroeid zijn. Af en toe zal je zelfs goed moeten opletten om het juiste pad niet te missen.
In de Belgische Ardennen maken avontuurlijke wandelingen deel uit van ons aanbod: deze wandelingen lopen soms over paden waar de doorgang moeilijk is door begroeiing, terreingesteldheid of omgevallen bomen. Deze tochten kunnen korte passages bevatten langs afgronden en rotsen, en sturen je uitzonderlijk door een rivier of een afgedankte tunnel.
De moeilijkheidsgraad van een wandeling is subjectief: deze kan door verschillende wandelaars anders ervaren worden en extreme weersomstandigheden kunnen de moeilijkheidsgraad van een wandeling in zeer ernstige mate beïnvloeden. Toch wordt aan elke wandeling een subjectieve indicatie gegeven aan de hand van een moeilijkheidsgraad tussen 1 en 5, waarbij de tochten met de hoogste moeilijkheidsgraad uitdrukkelijk voorbehouden worden voor doorwinterde wandelaars met ervaring op moeilijk terrein en met kennis van oriëntatietechnieken.

Onderweg

Vooraleer een wandeling aan te vatten, dient de beschrijving aandachtig doorgenomen te worden, in het bijzonder dient rekening gehouden te worden met de vermelde aandachtspunten. Algemene richtlijnen voor onderweg en voor de voorbereiding van een tocht vind je op de deelpagina 'wandeltips'.
Als je tochten van deze website gebruikt, gedraag je dan discreet en respectvol tegenover de natuur en de medemens. Laat niets dan je voetsporen achter, zelfs niet het kleinste papiertje. Draag samen met ons zorg voor de plaatsen waar de mens de natuurlijke omgeving nog niet vervuild heeft. Wij vragen om steeds een zakje mee te nemen op een wandeling zodat je onderweg wat afval mee te nemen dat niet in de natuur hoort.

Disclaimer

Alle wandelingen die op deze website beschreven werden, zijn slechts suggesties van tochten waaraan geen enkel doorgangsrecht kan verbonden worden. Het gebruik van de beschrijvingen gebeurt volledig op eigen risico van de wandelaar. Onderweg dient de wandelaar de geldende toegankelijkheidsregeling te respecteren en de wandelaar is onderweg volledig verantwoordelijk voor de wettelijkheid van zijn gedrag.
Ondanks de zorg die besteed werd aan het ontwerp, de controle op het terrein en de beschrijving van de wandelingen, zullen er ongetwijfeld toch onduidelijkheden in de beschrijvingen geslopen zijn. Bovendien kan de toestand op het terrein snel veranderen. De wandelaars worden dan ook uitgenodigd om onvolkomenheden in de beschrijving of gewijzigde situaties op het terrein onmiddellijk te melden.

NIEUWS

08/11/2018
Een nieuwe wandeling in Han-sur-Lesse werd toegevoegd.

22/10/2018
De wandeling 'Taalgrenswandeling (EVERBEEK)' werd geactualiseerd. Beschrijving en kaartje zijn hier te downloaden.

09/08/2018
De wandeling 'Naar de rotsen van Marche-les-Dames (BONINNE)' uit onze wandelgids met avontuurlijke wandelingen werd geactualiseerd. De beschrijving is hier te downloaden.

19/07/2018
De wandeling 'Rotsen, grotten en steengroeven (HOTTON)' uit onze wandelgids met avontuurlijke wandelingen kreeg een update. De beschrijving en de kaart zijn hier te downloaden.

14/07/2018
De beschrijving van de nieuwe wandeling Rotsen aan de Lesse (DREHANCE) werd verduidelijkt, met dank aan Elke en Caroline voor de verkenning. Hun GPS-track vind je hier.

10/06/2018
Een nieuwe wandeling Rotsen aan de Lesse (DREHANCE) werd toegevoegd. Vanuit Dréhance leiden leuke paadjes over akkers en door bossen je naar de vallei van de Lesse. De wandeling loopt langs rotsen en grotten en enkele technische passages maken deze spectaculaire tocht tot een uitdagende onderneming. We kijken uit naar jullie reacties!

10/04/2018
De wandeling Le Grand Site de la Boucle de l'Ourthe (ESNEUX) in de provincie Luik werd verwijderd op vraag van de Waalse overheid. Het Département de la Nature et des Forêts struikelde over de passage 'zonder pad' door het beschermd gebied van de Roche aux Faucons. We onderzoeken een alternatief en koesteren samen met de vele avontuurlijke wandelaars die de wandeling deden de herinnering aan de zeer steile beklimming van de bijna loodrechte helling langs de Ourthe.

15/01/2018
Een nieuwe wandeling Bergen langs de Lienne (TROU-DE-BRA) in de provincie Luik werd toegevoegd. Uren dwalen door uitgestrekte bossen waar geen mens komt en enkele stille gehuchten aan het eind van de wereld.